tiistai 20. heinäkuuta 2010

MITEN MUUTTAAIHMISIÄ?

Miten kääntää ihmisten ajatusmaailmaa?
Kehruu-Jennyä vastustettiin. G.Galilei tuomittiin.
Kaikkea vastustetaan koska katse on menneisyyteen ja tulevaisuuteen mennään takapuoli edellä eikä puonsilmällä näe tulevaisuutta. Luullaan, että menneisyyden pysähtyneisyys tuo turvallisuuden. Tulevaisuus muuttaa kuitenkin kaiken. Jos olet valmis muuttumaan tulevaisuuden mukana, olet turvassa

Ihme, ettei maapallo ole enää litteä. Kolumbuskin löysi Uuden mantereen äitinsä varoituksista huolimatta.

Miten saadaan ihminen kääntymään ympäri suuntaamaan katseensa tulevaisuuteen ja pyllistämään menneisyydelle?

Gravesin arvoevoluutiossa 6 ensimmäistä ovat pysyvyyttä. Vaiheesta toiseen siirrytään luonnollisest tai kriisin opettamana.
Toinen eli heimo-vaihe jää usein pysyväksi ja kehitystä ei tapahdu.

Rambo-vaihe (3.) nuoruuden huumana on myöhemmin naureskelun kohteena. Jotkut ajaa Harikkaa vanhanakin.

Byrokratiavaiheeseen (4.) osa jää pysyvästi. Heille ei voi mitään, toivottomia.

Pehmo-vaiheeseen (6.) päässeet ovat hylänneet juppi-vaiheen (5.) ahneuden ja vallanhimonsa. He ovat mukavia ihmisihmisiä. Mutta leimaavaa on tehottomuus, draivin puute. Eläkkeellä he vain löhöilevät.

Miten saada heidät siirtymään vaihtoehtojen etsijöiksi (7.), tuloksen tekijöiksi, maailmaa parantajiksi, draivia uhkuviksi toimijoiksi.
Mallioppiminen lienee ainoita mahdollisuuksia. Kaikki maailman ihmiset ovat kuuden kättelyn päässä toisistaan.

Siksi toimi:
Puhu, puhu, puhu, puhu!
Teetpä mitä terveellistä tahansa puhu siitä!
Hoida terveyttäsi kunnolla ja puhu siitä!
Vältä myrkkyjä ja alkoholia ja puhu siitä!
Harrasta liikuntaa, se lisää energiaasi ja puhu siitä!
Harrasta kulttuuria se avaa aivosi ja puhu siitä!
Innostu joka päivä jostain ja puhu siitä!
Kirjoita blogia, naamakirjaa, päiväkirjaa ja puhu siitä!
Suunnittele tulevaisuutesi ja toimi suunnitelman mukaa ja puhu siitä!

Ole esimerkkinä ja mallina lähiympäristöllesi!
Ympäristösi ihmiset muuttuvat ja muuttavat oman ympäristönsä.
O
Ihmiskunnan evoluutio on siirtyvä uudelle tasolle lähitulevaisuudessa.
Tietoisuuden taso, tiedostamisen taso nousee.

perjantai 16. heinäkuuta 2010

TUOMIO ON SALAINEN

Pedofiilisissa rikoksissa on tapana julistaa tuomio ja asiakirjat salaiseksi, varsinkin jos uhri on lapsi.
Kun tuomio on salainen, ketkä siitä joutuvat kärsimään ja ketkä siitä hyötyvät?
1. Uhri ei ole mihinkään syyllistynyt. Hän voisi asiasta kertoa helpottaakseen pelkojaan ja varoittaakseen muita. Silloin kun on joutunut trauman kohteeksi, on erittäin tärkeätä että voi myöhemmin avautua ja puhua asiasta. Mutta kun tuomio on salainen, se ei ole mahdollista.
Uhri joutuu siis kärsimään.
2.1 Rikoksen tekijä tuomion kärsittyään voi muina miehinä liittyä yhteiskuntaan ja elää normaalisti tai esimerkiksi pedofiilina jatkaa rikollista toimintaansa. Hänen kannaltaan tuomion salaisuus on hänen etunsa. Englannissa hänen nimensä julkistetaan ja hän joutuu esim. muuttaessaan ilmoittautumaan viranomaisille.
Uhkana salaisuudesta on rikoksen uusiutuminen.
2.2 Jos onkin tapahtunut oikeusmurha ja tuomittu on syytön, joutuu viaton ihminen kärsimään. Oikeusmurhaa ei päästä koskaan penkomaan pohjiaan myöten. Näin todellinen rikollinen jälleen hyötyy eikä tule koskaan tuomituksi ja syytön joutuu kärsimään. Vain sen takia, että pöytäkirjat ovat salaisia. Demokratia ei toimi.
Syytön joutuu kärsimään.
3. Tuomioistuin ja tuomarit kuvittelevat usein olevansa erehtymättömiä. Heitä ei saa kritisoida. Tuomion ja asiakirjojen salaiseksi julistamisella tuomioistuin suojaa selustansa. Tutkiva journalismi ei pääse koskaan asiakirjoihin käsiksi. Näin mahdolliset oikeusmurhat ja vääryydet eivät tule koskaan oikaistuksi.
Seksuaalirikoksen uhri on sellaisessa psyykkisessä tilassa, ettei hän määräajassa kykene tekemään valitusta HO:n tai KO.n eikä ylempi oikeusaste ota sitä välttämättä käsittelyynkään ja automaattisesti julistaa asiakirjat edelleen salaisiksi.
Samanlaisessa psyykkisessä tilassa on myös oikeusmurhan uhri. Hän katsoo joutuneensa ehkä vainon kohteeksi ja välttää valituksia ettei joudu pahemmin rangaistuksi.
Totuus ei välttämättä paljastu.
Näin salaiseksi julistaminen aiheuttaa Kafkamaisen tilanteen. Oikeus ja demokrattinen avoimuus eivät toimi. Tuomion salaiseksi julistamisella ei ole mitään positiivisia vaikutuksia.
Sen sijaa voisi olla laki, että media pääsee tutkimaan asiakirjoja 6 kk kuluttua.
Mielentilatutkimusten sairaukertomukset ovat samassa asemassa.
Vanhojen salaiseksi julistettujen perusteet pitää tutkia yksi kerrallaan ja purkaa salaisuudet.

Motto: Ne, jotka ovat tehneet väärin tulevat alitajuisesti syyttämään itseään ja siten toimimaan, että joutuvat karman lain mukaan vääryytensä seuraukset katkerasti kärsimään.

lauantai 10. heinäkuuta 2010

Elämän tarkoitus

Kaksi vaihtoehtoa on ihmisellä: 1. Maailman parantaminen ja jos se ei ole mahdollista 2. Luovuttaminen.
Inuitit, intiaanit ym tultuaan tarpeettomiksi eli kun eivät ensimmäistä kyenneet toteuttamaan siirtyivät 2-vaiheesee aktiivisesti.
Mitä vaihtoehtoja on meidän kulttuurissamme tarpeellisuuden loputtua?
Aikaisemmin oli vanhusten osuutena hiljaisen tiedon siirtäminen 2-3 sukupolvea eteenpäin ja siitä tarpeellisuus.

Tätä tekstiä en saanut siirrettyä Kommunikatuion blogiin kommentiksi. Siksi tässä.

lauantai 3. heinäkuuta 2010

KANA KULKI YLI TIEN!

KANA KULKI YLI TIEN!

** Louis Farrakhan: Katsohan, tie edustaa mustaa miestä. Kana ylitti tien kävelläkseen mustan miehen päälle ja painaakseen hänet yhä syvemmälle.*

** Zen-munkki: Kana ylitti tien vain sinun likaisessa mielessäsi.*

** Richard Nixon: Kana ei ylittänyt tietä. Toistan, kana ei ylittänyt tietä.*

** Machiavelli: Kana ylitti tien. Ketä se kiinnostaa?*

** Freud: Se seikka, että sinua kiinnostaa kanan tien ylitys, osoittaa alitajuisen minäsi epävarmuuden.*

** Friz Pearls: Kun kanana ylität tien, niin miten tunteesi kanana heijastavat elämääsi?*

** Michael Harner: Näitkö kanan neljä kertaa. Oliko kana varmasti villieläin?*

** Bill Gates: Olen juuri julkaissut kana 2000 -ohjelman ja se munii minulle kultamunia.*

** Einstein: Se riippuu siitä koordinaatistosta, joka valitaan: joko kana ylitti tien tai tie alitti kanan.*

** Hemingway: Kuollakseen, sateessa.*

** Bill Clinton: Miten määritellään "ylitti"? Sitä paitsi, en koskaan, kertaakaan koskenut tuohon kanaan.*

**Virkamiehen näkökulma: Kana on olemassa, tie on tehty, ja millä oikeudella ja kenelle, kenen etua tässä on ajettu? Tie on siis toisen oikeuden tuote. Oikeuksia voidaan verrata, kuten myös oikeuden tuotteita. Kanahan on nyt ihan väärässä paikassa, siis laittomasti siellä, tiedetään kuinka tässä laillisesti käy. Sehän tavoittelee vain sitä toista puolta, koska kanan aivojen mukaan ruoho on siellä vihreämpää. Oikeuksien tuotteet menee aina yksilön oikeuden edellä. Kyllä tuo kana on siis oikein revolutseri, ihan selvästi, etten sanoisi terroristi.*

**Andersen Consulting Group: Sääntelyn purkaminen kanan puoleisella tiellä uhkasi sen dominoivaa markkinapositiota. Kana kohtasi merkittäviä haasteita voidakseen kehittää kompetenssiaan johtavan aseman varmistamiseksi. Andersen Consulting kehitti partnershipin asiakkaansa kanssa auttaakseen sitä määrittämään sen jakelustrategian implementoinnin. Käyttäen kanojen integroitua munitusmallia (KIMM), Andersen Consulting auttoi kanaa, sen tietokantaa, prosesseja, kokemusta ja kapitaalia tehostamaan kanan omistaman henkilökunnan ja teknologian kokonaisstrategiaa ja johtavaa asemaa muutoslähtöisyyden puitteissa. Andersen Consulting kutsui koolle maan parhaat kanat ja tieanalyytikot, jotka yhdessä Andersen Consultingin asiantuntijoiden sekä muiden johtavien kuljetusalan ammattilaisten kanssa ratkoivat kaksipäiväisessä kokouksessa kaikki uhkaavat markkinaongelmat, jolloin samalla voitiin hyödyntää saumattomalla tavalla kaikkien osanottajien synergiaa, jotta saavutettaisiin ne implisiittiset päämäärät, jotka koko kanayhteiskunnan tiestölähtöiset munitusintressit vaati. Kokous pidettiin miellyttävässä puistomaisessa ympäristössä, joka mahdollisti strategiapohjaisen ja teollisuusorientoidun asenteen rakentuen selkeän ja hyvin hahmotetun markkinaviestin ympärille joka suuntautui kanan mission, vision ja ydinarvojen mukaan. *

**Feministinäkökulma: Kana ylittämässä tietä... Kana jo sanana viittaa naaraspuoliseen olentoon. Naaraaseen viittaaminen viittaa naiseen ja "naiseuteen", tarkemmin sanoen "toiseuteen" ( mikä jo lähtökohtaisesti objektivoi ja nihiloi kohdettaan) . Toiseus naiseutena mielletään sukupuolittuneena yhteiskunnallisena konstituutiona , jossa vallitsevat heteronormatiiviset, fallosentriset ja patriarkaaliset arvot. Tässä moduksessa ja näillä "ehdoilla", kana ylittämässä tietä, on kana joka tietä ylittäessään naisena liiskataan keskelle katua, koska toisella puolella tietä hän olisi ylittänyt "toiseuden" sen hetoronormatiivisessa ja fallosentris-patriarkaalisessa määrittelyssä ja olisi täten toinen omana itsenään, itse sukupuolisuutensa manifestoiden ja sitä omilla ehdoillaan ilmentäen. Tätä ei yhteiskuntamme siedä. Kana liiskataan keskelle tietä fallisen kuorma-autokulkuneuvon toimesta, yhteiskuntamme uhriksi.*

**Scifisti: Onko kanaa olemassakaan? Se ilmenee lukijan virtuualimaailmassa ylittäessään virtuaalista tietään, jonka kana tietenkin ylittää mahdollisimman nopeasti, ettei tulisi virtuaalisesti murskatuksi. Kanankin virtuaalisen elämän arvaamattoman arvokas tarkoitus on tietenkin "42", niinkuin kaikilla muillakin olioilla.*

**Filosofi: Kana ylitti tien, jos kaikki edellä esitetyn lauseen ehdot täyttyvät ilman, että niitä voidaan loogisesti kyseenalaistaa. "Kana ylitti tien" on lyhyt lause ja dekonstruoituna ja yksittäisiin merkkeihinsä redusoituna tuo lause ei kerro meille mitään siitä, kuka on tuo kana, mikä on se tie ja miksi tuo nimenomainen kana ylitti tien. Vai onko kyse kanan "ideasta", joka ylitti tien "idean", vai kanasta, joka ylitti "tien idean", vaiko tien "ideasta", jonka kana ylitti. Voidaksemme jatkaa tätä lausetta, meidän on pysähdyttävä pohtimaan sitä perusteellisesti.