lauantai 30. huhtikuuta 2011

ETIIKKA, ARVOT JA ARVOJEN JALKAUTUS

Mummoni etiikka 1890-luvulta: ”Hyvää tehtäessä ei pitä pelkäämän, vaikka se kuinkakin vaaralliselta näyttäisi, sillä ennemmin taikka myöhemmin tuopi se kuitenkin hyvän hetelmän”

Se sisältää etiikan – Hyvää tehtäessä
Draivin – Tekeminen
Rohkeuden – Ei pelkoa vaarasta huolimatta
Karmallinen lopputulos – Hyvä hetelmä

Diltsin mukaan toiminnan syvin ohjaaja on identiteetti ja seuraavana arvot ja uskomukset.
Näitä kehitämme
Tavoitteena on tiedostamisen tason nostaminen Clare W. Gravesin arvoevoluutioteoria-asteikolla ja siten siirtyminen asteikolla eteenpäin. Siis kehittyä ihmisenä.

Henkilokohtaiset eettiset arvot löydetään kysymälläa mikä on tärkeää ja useammassa kerroksessa miksi se on tärkeää.

Jokaisen henkilökohtaiset eettiset arvot ovat pehmeitä, vaikka arvoevoluutiovaihe on eri.

Yhteiskunnan ovat vallanneet piiloarvot, joista ei puhuta. Näitä ovat itsekkyys, ahneus, vallanhimo, rahan valta ja pahan valta.
Viisi koota toteuttaa edellisiä arvoja: KIIMA, KATEUS KORRUPTIO, KIRISTYS, KÄHMINTÄ.

Arvojen muuttuessa ja tiedostamisen kautta toiminta tulee yhteisvastuulliseksi ja yhden suuntaiseksi.
Yhteiskunnan arvomaailma pehmene ja elämä tulee inhimillisemmäksi.
Syntyy kollektiivinen asennemuutos positiiviseen suuntaan.

Ihannearvot ovat korkea etiikka, syvä viisaus ja draivi.
Nämä tuovat tehokkaasti positiivisen lopputuloksen.

Syvä etiikka ja viisaus nousevat mielen syvistä kerroksista lyhyellä rentoutumisella silmät suljettuina, muutaman kerran hengittämällä.
Samaistumalla ja empatialla löytyy merkittävämpiä näkemyksiä ja ratkaisuja kuin tavallisessa arkitietoisuudessa.

Elämme projektioisen maailmassa, illuusioiden maailmassa.
Kaikki minkä kohtaamme provosoi meissä mielikuvan, joka oikean tai väärän ja sen jälkeen reagoimme siihen positiivisesti tai negatiivisesti.

Samaistumalla tekemäänsä mielikuvaan
on madollista, että väärä mielikuva muuttuu oikeammaksi ja reagoimme positiivisemmin.
Toistuvalla harjoituksella eläytymällä toisen roolii löytyy laajempi näkökulma hänen maailmaansa.

Empatian kouluttaminen tapahtuu esittämällä samaistuneelle peruskysysmyksen:
”Miltähän mahtaa tuntua kun....?”
Kysymys provosoi mielkuvaansa samaistuneelle tunnetilan, joka ohjaa käyttäytymistään.

Lasten tunnemaailma pidetään auki tunnekasvatuksella
Tunnekasvatus on välttämätöntä ehjän persoonallisuuden kehittymiselle
Esimerkiksi alle kouluikäisten ”Natiaisten lorunurkka”-riimittelynäytelmä pitää tunnemaailman auki.(Hämeenlinnan teatterin kehittämä)