lauantai 3. heinäkuuta 2010

KANA KULKI YLI TIEN!

KANA KULKI YLI TIEN!

** Louis Farrakhan: Katsohan, tie edustaa mustaa miestä. Kana ylitti tien kävelläkseen mustan miehen päälle ja painaakseen hänet yhä syvemmälle.*

** Zen-munkki: Kana ylitti tien vain sinun likaisessa mielessäsi.*

** Richard Nixon: Kana ei ylittänyt tietä. Toistan, kana ei ylittänyt tietä.*

** Machiavelli: Kana ylitti tien. Ketä se kiinnostaa?*

** Freud: Se seikka, että sinua kiinnostaa kanan tien ylitys, osoittaa alitajuisen minäsi epävarmuuden.*

** Friz Pearls: Kun kanana ylität tien, niin miten tunteesi kanana heijastavat elämääsi?*

** Michael Harner: Näitkö kanan neljä kertaa. Oliko kana varmasti villieläin?*

** Bill Gates: Olen juuri julkaissut kana 2000 -ohjelman ja se munii minulle kultamunia.*

** Einstein: Se riippuu siitä koordinaatistosta, joka valitaan: joko kana ylitti tien tai tie alitti kanan.*

** Hemingway: Kuollakseen, sateessa.*

** Bill Clinton: Miten määritellään "ylitti"? Sitä paitsi, en koskaan, kertaakaan koskenut tuohon kanaan.*

**Virkamiehen näkökulma: Kana on olemassa, tie on tehty, ja millä oikeudella ja kenelle, kenen etua tässä on ajettu? Tie on siis toisen oikeuden tuote. Oikeuksia voidaan verrata, kuten myös oikeuden tuotteita. Kanahan on nyt ihan väärässä paikassa, siis laittomasti siellä, tiedetään kuinka tässä laillisesti käy. Sehän tavoittelee vain sitä toista puolta, koska kanan aivojen mukaan ruoho on siellä vihreämpää. Oikeuksien tuotteet menee aina yksilön oikeuden edellä. Kyllä tuo kana on siis oikein revolutseri, ihan selvästi, etten sanoisi terroristi.*

**Andersen Consulting Group: Sääntelyn purkaminen kanan puoleisella tiellä uhkasi sen dominoivaa markkinapositiota. Kana kohtasi merkittäviä haasteita voidakseen kehittää kompetenssiaan johtavan aseman varmistamiseksi. Andersen Consulting kehitti partnershipin asiakkaansa kanssa auttaakseen sitä määrittämään sen jakelustrategian implementoinnin. Käyttäen kanojen integroitua munitusmallia (KIMM), Andersen Consulting auttoi kanaa, sen tietokantaa, prosesseja, kokemusta ja kapitaalia tehostamaan kanan omistaman henkilökunnan ja teknologian kokonaisstrategiaa ja johtavaa asemaa muutoslähtöisyyden puitteissa. Andersen Consulting kutsui koolle maan parhaat kanat ja tieanalyytikot, jotka yhdessä Andersen Consultingin asiantuntijoiden sekä muiden johtavien kuljetusalan ammattilaisten kanssa ratkoivat kaksipäiväisessä kokouksessa kaikki uhkaavat markkinaongelmat, jolloin samalla voitiin hyödyntää saumattomalla tavalla kaikkien osanottajien synergiaa, jotta saavutettaisiin ne implisiittiset päämäärät, jotka koko kanayhteiskunnan tiestölähtöiset munitusintressit vaati. Kokous pidettiin miellyttävässä puistomaisessa ympäristössä, joka mahdollisti strategiapohjaisen ja teollisuusorientoidun asenteen rakentuen selkeän ja hyvin hahmotetun markkinaviestin ympärille joka suuntautui kanan mission, vision ja ydinarvojen mukaan. *

**Feministinäkökulma: Kana ylittämässä tietä... Kana jo sanana viittaa naaraspuoliseen olentoon. Naaraaseen viittaaminen viittaa naiseen ja "naiseuteen", tarkemmin sanoen "toiseuteen" ( mikä jo lähtökohtaisesti objektivoi ja nihiloi kohdettaan) . Toiseus naiseutena mielletään sukupuolittuneena yhteiskunnallisena konstituutiona , jossa vallitsevat heteronormatiiviset, fallosentriset ja patriarkaaliset arvot. Tässä moduksessa ja näillä "ehdoilla", kana ylittämässä tietä, on kana joka tietä ylittäessään naisena liiskataan keskelle katua, koska toisella puolella tietä hän olisi ylittänyt "toiseuden" sen hetoronormatiivisessa ja fallosentris-patriarkaalisessa määrittelyssä ja olisi täten toinen omana itsenään, itse sukupuolisuutensa manifestoiden ja sitä omilla ehdoillaan ilmentäen. Tätä ei yhteiskuntamme siedä. Kana liiskataan keskelle tietä fallisen kuorma-autokulkuneuvon toimesta, yhteiskuntamme uhriksi.*

**Scifisti: Onko kanaa olemassakaan? Se ilmenee lukijan virtuualimaailmassa ylittäessään virtuaalista tietään, jonka kana tietenkin ylittää mahdollisimman nopeasti, ettei tulisi virtuaalisesti murskatuksi. Kanankin virtuaalisen elämän arvaamattoman arvokas tarkoitus on tietenkin "42", niinkuin kaikilla muillakin olioilla.*

**Filosofi: Kana ylitti tien, jos kaikki edellä esitetyn lauseen ehdot täyttyvät ilman, että niitä voidaan loogisesti kyseenalaistaa. "Kana ylitti tien" on lyhyt lause ja dekonstruoituna ja yksittäisiin merkkeihinsä redusoituna tuo lause ei kerro meille mitään siitä, kuka on tuo kana, mikä on se tie ja miksi tuo nimenomainen kana ylitti tien. Vai onko kyse kanan "ideasta", joka ylitti tien "idean", vai kanasta, joka ylitti "tien idean", vaiko tien "ideasta", jonka kana ylitti. Voidaksemme jatkaa tätä lausetta, meidän on pysähdyttävä pohtimaan sitä perusteellisesti.