torstai 10. maaliskuuta 2016

OPPIMISPROSESSI

OPPIMISPROSESSI
Ihmisen ajattelutapa (arvot, mukavuusalue) ohjaa toimintaa. Ihmisen AIVOIHIN KOHDISTUU INTERVENTIO (lähikehityksen vyöhykkeelle) Seurauksena OIVALLUS.
Oivallus tuottaa mielihyvää.
Seuraa oivalluksén käsittelyprosessi, joka tuottaa uudet ARVOT ja uuden AJATTELUTAVAN, joka ohjaa ùutta TOIMINTATAPAA. Se johtaa erilaiseen TULOKSEEN?
Jos se tuottaa mielihyvää, toimintarapa ja arvot säilyvät, jos ei, ihminen palaa entiseen.