lauantai 20. maaliskuuta 2010

PSYYKKAUKSESTA

PSYYKKAUKSESTA

www.aanitteitaelamaan.fi
Äänitteitä elämään
http://muutoksenblogi.blogspot.com
Sisältää erilaisia pohdintoja ja lehtikirjoituksia


RENTOUTUS
Taistelupako - reaktio kestää luonnossa 2 min ja meillä 25h/vrk.
Luonnossa on kaikilla olioilla taistelupakoreaktio, jossa autonoominen hermosto menee "ylikierroksille" (sympaattinen) esimerkiksi leijonan ajaessa takaa antilooppia. Antiloopilla on samanlainen pakoreaktio.
Luonnossa taistelupakoreaktio kestää muutaman minuutin. Sitten eläimet jatkavat taas syöntiään rauhallisena (parasympaattinen).
Meidän kultturissamme taistelupakoreaktio eli sympattisen hermoston ylitoiminta on 25 h vuorokaudessa ja kaikki ovat stressantuneita. Siitä seuraa kohonnut verenpaine ja monenlaisia tauteja.
Rentouttamalla saadaan parasympaattinen hermosto aktiiviseksi. Kun ihminen rentoutuu syvään rentoutustilaan on aivojen sähkösoiminnassa myös rauhoittuminen eli alfa-toiminta aktivoituu.
Rentoutuneena on mahdollista tehdä eläviä mielikuvia, jotka sitten toteutuvat todellisessa elämässä. Tila on samanlainen kuin hypnoosissa ja suggetopedisessä kielten opiskelussa.

MIELIKUVATYÖSKENTELY
Ihminen voi mielikuvituksessaan nähdä, tuntea, jotenkin aistia tai ajatella asian. Kaikki nämä tavat ovat yhtähyviä ja onneksi ihmiset eivät onneksi ole samanlaisia.

TULEVAISUUDEN VISIOT MENESTYKSESTÄ.
Tässä ihminen tekee mielikuvan jostain tulevaisuuden tilanteesta. Hän saa mielikuvan tulevaisuuden tavoitetilasta ja motivaaation sen saavuttamiseksi. Täten motivaation nousu johtaa aktiviteetin nousuun, draiviin.

SAMAISTUMINEN ERILAISIIN ELEMENTTEIHIN: välineisiin, kanssakilpailijoihin jne.
Usein välineet koetaan ulkopuolisena, jolloin samaistumalla nämä tulee tutummiksi, läheisimmäksi. Esimerkiksi maila voidaan kokea käden tai kehon jatkona. Täten sen käyttö tulee tarkemmaksi.
Kanssakilpailijoihin samaistumalla ja mielikuvassa tehty keskustelu, dialogi kanssakilpailijan kanssa hävittää häneen liittyvät pelot.

HAHMOTUSTYÖSKENTELY kilpailutilanteista, radoista, kentästä jne.
Mielikuvatasolla hahmotetaan olosuhteita, ratoja ja provosoidaan hänet hahmottamaan todelliset olosuhteet paremmin.

TEKNIIKAN HARJOITTELU johtaa motoristen ratojen treenaaantumiseen, Mielikuvissa tehdyt harjoitukset ovat aina oikein suoritettuja eli ne motoriset radat kehittyvät aina oikein. Luonnossa tehdyissä harjoituksissa tulee helposti virheitä, jotka eivät kehitä näitä oikeita motorisia ratoja.
Sadalla toistolla opitaan oikea suoritus. Suorituksen automatisointiin tarvitaan kuitenkin 10 000 toistoa.
Samalla tavalla kielten oppimisessa vieras sana opitaan muutamalla toistolla, mutta sen aktiiviseen käyttöönottoon tarvitaan satoja toistoja.
Samalla tavalla instrumentin soiton automatisoituminen vaatii tuhansia toistoja.

MIELIKUVAT ITSE SUORITUKSESTA: Mielikuvassa tehdään mielikuva urheilutapahtumista, jossa itse on nopea ja vastustajat hitaita, välineet ovat hitaita ja suuria tai nopeita ja hitaita. kädet pitkät jne.

HURMOKSEN ELI FLOW´n kehittäminen ja VARSINAISET SUORITUKSET: Flowssa, transsissa.
Hienossa suorituksessa on aina muuntunut tietoisuuden tila, jolloin kaikki ulkopuolinen jää ulkopuoliseksi. Sitä ei ikäänkuin ole olemassakaan.
Mielikuvatasolla flow voidaan kehittää palauttamalla ihminen aikaisempaan kokemukseensa flowsta ja siirtämällä tämä kokemus tulevaan suoritukseen.

TRIGGERIN KEHITÄMINEN - ERIASTEISESTI
Näitä erilaisia yllä kuvattuja juttuja voidaan jollain laukaisevalla keinolla siirtää nykyhetkeen. Esimerkiksi mailaan tarttuminen toimii triggerinä siirtämään ihminen flow´n ja maksimaaliseen suoritukseen.

SUORITUKSIA VOIDAAN KEHITTÄÄ SEURAAVASTI
1. Suoritus videokuvataan

2. Urheilija/soittaja katselee videon ja tiedostaa suorituksessa tekemänä virheet.

3. Rentoutuneena/hypnoosissa hän tekee uuden suorituksen virheettömästi. Toistaa mielikuvatasoisen suorituksen muutamaan kertaan.

4. Urheilija tekee uuden suorituksen, joka jälleen videokuvataan.

5. Palataan kohtaan yksi.